Keuringen  / Rijbewijskeuring Groot

Rijbewijskeuring Groot C/D(E)

Indien u uw groot rijbewijs wilt verlengen of aanvragen, dient u elke vijf jaar een medische keuring te ondergaan.

Medische keuring Rijbewijs C/D(E)

Indien u uw groot rijbewijs wilt verlengen of aanvragen, dient u elke vijf jaar een medische keuring te ondergaan. Wij zijn ons bewust van het maatschappelijk belang van uw rijbewijs, zeker als u deze gebruikt voor uw werk. Daarom kunt u bij ons snel en voor een lage prijs terecht. Onze deskundige keuringsartsen helpen u graag met uw keuring, zodat u snel zekerheid heeft over uw rijbewijs. De keuringen worden digitaal opgestuurd.

Hoe verleng ik mijn rijbewijs?

We adviseren minimaal 4 maanden voor het verloop van het huidige rijbewijs de procedure in gang te zetten, zodat u voldoende tijd heeft.
1

U begint met het aanschaffen en invullen van een Gezondheidsverklaring op de
website van het CBR via deze link. Hiervoor heeft u uw DigiD code nodig.
In de meeste gemeenten kunt u dit formulier ook op papier aanschaffen bij het
gemeenteloket. We adviseren het echter online in te vullen i.v.m. de snellere afhandeling.
In het formulier worden vragen gesteld over uw medische geschiedenis.

2

Na het indienen van het formulier, ontvangt van het CBR (online) een verwijzing/keuringsformulier.
Om het keuringsformulier te kunnen downloaden logt u met DigiD in op Mijn CBR. U klikt
bovenaan op Mijn Dossier en daarna rechts in beeld Gezondheidsverklaring: hier verschijnt dan het bestand. Hierin staat ook de Zorgdomein-code. De code gebruiken wij om de keuring digitaal op te sturen.

Let op: indien u een bepaalde medische aandoeningen heeft of heeft gehad kunnen hier
meerdere formulieren staan.

3

Maak een afspraak voor de keuring via onze website. 

4

De keuringsarts van eVidi Medical voert de keuring uit. Tijdens de keuring wordt u medische geschiedenis besproken en worden een aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals het meten van het zicht en de bloeddruk. Een screeningstest op suikerziekte is onderdeel van de keuring. Hiervoor is een urinemonster nodig. De keuringsarts stuurt vervolgens met de Zorgdomein-code(s) direct de gegevens digitaal op naar het CBR.

5

U ontvangt naderhand via het CBR de uitslag van de keuring. Ook hiervoor logt u
weer in op Mijn CBR

6

Indien u goedgekeurd bent, kunt u bij de gemeente een afspraak maken voor uw rijbewijs. Indien het CBR aanvullende vragen of aanvullende keuring vraagt, krijgt u daarvan bericht.

Wilt u direct een afspraak maken voor een keuring?

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over onze keuringen vindt u hier.

Medische aandoeningen

Moet u medische keuring ondergaan voor één van de onderstaande aandoeningen?

Als u een normale rijbewijskeuring moet ondergaan, sluit u deze melding en gaat u door met de huidige afspraak boeking.